Využití dotovaných pracovních míst

Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti

Úřad práce může podpořit zahájení samostatné výdělečné činnosti dvěma příspěvky. Jedná se o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa vytvořeného uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti (SÚPM-SVČ) a o překlenovací příspěvek… více

Práce na zkoušku

Práce na zkoušku (jinak taky krátkodobé zaměstnání) je zaměstnání zprostředkované úřadem práce na dobu maximálně 3 měsíců, při němž může uchazeč o zaměstnání zůstat v evidenci ÚP.  Jde o zaměstnání na částečný úvazek, při němž… více

Pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením

Zaměstnavatelé na otevřeném pracovním trhu mohou získat podporu od úřadu práce na zřízení a provoz pracovního místo pro osobu se zdravotním postižením (OZP).  Zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek v maximální výši 48.000 Kč ročně na… více

Integrační zaměstnávání v sociálních podnicích

Sociální podnik je firma fungující v tržním prostředí, která zaměstnává znevýhodněné, kterým poskytuje kromě zaměstnání širší  psychosociální podporu. Sociální podniky se liší cílovou skupinou i předmětem činnosti. Takzvané integrační sociální podniky naplňují veřejně prospěšný cíl,… více

Příspěvěk na mzdu zaměstnance s částečným úvazkem

Pro mnoho uchazečů představuje bariéru pro přijetí a udržení zaměstnání plný pracovní úvazek, který buď vinou svých znevýhodnění (psychické problémy, ztráta pracovních návyků, apod.), nebo častěji rodinné situace (péče o závislé osoby) nejsou schopny vykonávat.… více

Společensky účelná pracovní místa

Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) umožňují zaměstnavatelům získat příspěvek na pokrytí (části) mzdy zaměstnanců. SÚPM přispívají k pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy (zdravotní omezení, věk, péče o dítě, nedostatek praxe) a… více

Veřejně prospěšné práce

Veřejně prospěšné práce (VPP) jsou dočasnou pracovní příležitostí v místě bydliště pro uchazeče o zaměstnání evidované úřadem práce spočívající především v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací. Lze je však využít i pro… více

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací