Tento web přináší přehled možných podpůrných nástrojů zaměstnanosti pro překonání znevýhodnění a bariér na straně zaměstnance i pro podporu připravenosti zaměstnavatele.


Pokud se podílíte se na ŘÍZENÍ OBCE a chcete snížit počet dlouhodobě nezaměstnaných ve své obci, můžete zde nalézt souhrn nástrojů a inspirací jak formulovat komplexní lokální politiky pro zvýšení zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce – od vytváření poradenských a podpůrných sítí navázaných na  podporovaná či tréninková pracovní místa, přes možnosti financování až po přehled podpůrných nástrojů pro zaměstnavatele.


Pokud PŘIPRAVUJETE NEBO KOORDINUJETE LOKÁLNÍ ROZVOJOVÉ STRATEGIE, nabízí vám web kompletní sadu nástrojů, které lze podle lokální situace a rozvojových priorit území použít pro realizaci strategických cílů v oblasti snižovaní nezaměstnanosti, koordinace a plánování kapacit sociálních služeb a dalších nástrojů podpory dlouhodobě nezaměstnaným či koncipování projektových záměrů včetně informací o existujících finančních nástrojích.


Pokud PŘIPRAVUJETE PROJEKT zaměřený na dlouhodobě nezaměstnané nebo vytváření komplexních sítí podpory pro sociálně znevýhodněné, najdete na stránkách kompletní sadu využitelných nástrojů pro podporu zaměstnanosti včetně příkladů jejich úspěšné kombinace a možností financování jednotlivých aktivit.


Pokud PŘÍMO PRACUJETE S DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÝMI jako sociální pracovník, pracovní poradce nebo v podobné roli, najdete tu inspiraci pro koncipování individuálních plánů a vytváření  „balíčků podpory“ podle konkrétních potřeb klientů. Znalost škály nástrojů včetně způsobů jejich finančního pokrytí vám usnadní komunikaci s Úřadem práce i potenciálními zaměstnavateli.


Pokud jste ZAMĚSTNAVATEL získáte přehled o možnostech využívání státem podporovaných a financovaných nástrojů, díky nimž lze významně snížit rizika související se zaměstnáváním osob znevýhodněných na trhu práce, a zároveň přispět k jejich začlenění na pracovní trh. Znalost těchto nástrojů může zvýšit vaši schopnost získat zaměstnance a posílit vaše kompetence v jednání s Úřadem práce a jinými strategickými aktéry.


Pokud jste VÝZKUMNÍK, VĚDEC, ODBORNÍK a zajímáte se o oblast zaměstnanosti, najdete na webu množství studií, užitečných odkazů a unikátní mapovou sadou vývoje vybraných sociálních ukazatelů.


…..vyberte jednu z uvedených možností vpravo, získejte přehled o existujících nástrojích podpory a nechte se inspirovat příběhy obcí, organizací i jednotlivců, kterým se v této oblasti už něco podařilo.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací