Veřejně prospěšné práce

Veřejně prospěšné práce (VPP) jsou dočasnou pracovní příležitostí v místě bydliště pro uchazeče o zaměstnání evidované úřadem práce spočívající především v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací.

Lze je však využít i pro jiné činnosti v oblasti charity, kultury a sportu, ve školských zařízeních či aktivitách souvisejících s ochranou přírody, které jsou ve prospěch obcí nebo státních či jiných obecně prospěšných institucí (včetně NNO). Z hlediska zvyšování pracovního potenciálu uchazeče o zaměstnání je dokonce vhodnější pro VPP volit jiné rozmanitější pracovní činnosti než je úklid, při nichž si zaměstnanci mohou osvojit více uplatnitelných dovedností. (viz např. http://socialniinkluze.cz/lokalni-sit-zamestnanosti-inspirace-pro-sebevedome-obce/).

Dočasnost a obvyklé omezení VPP jen na některé typy činností  jsou limitem pro efektivitu tohoto nástroje. Doba trvání podpory VPP je zpravidla 6 měsíců až 1 rok. Úřad práce může poskytnout na základě písemné dohody měsíční příspěvek na (částečnou) úhradu mzdových nákladů na podpořeného uchazeče o zaměstnání až do výše 16 tisíc Kč.

VPP jsou v praxi Úřadu práce směřovány na obtížně umístitelné uchazeče o zaměstnání se závažnějšími handicapy na trhu práce, kterým není možné pro jejich individuální charakteristiky zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem.

Kdo může o VPP požádat: 

Pracovní místa na VPP mohou zřizovat obce, státní a jiné obecně prospěšné instituce, například školy nebo NNO; za specifických podmínek může zřídit pracovní místo i zisková obchodní společnost, pokud je činnost zaměstnanců pracujících na VPP považována za činnost veřejně prospěšnou. Úřad práce poskytuje úhradu mzdových nákladů pracovního místa na základě smlouvy s jeho zřizovatelem.

Počet míst pro VPP v jednotlivých obcích a regionech je výsledkem jednání poradních sborů ředitelů kontaktních pracovišť ÚP ČR.

Formuláře žádosti o zřízení dotovaného místa

Více o využití VPP se dočtete ve studii zde.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací