Společensky účelná pracovní místa

Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) umožňují zaměstnavatelům získat příspěvek na pokrytí (části) mzdy zaměstnanců. SÚPM přispívají k pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy (zdravotní omezení, věk, péče o dítě, nedostatek praxe) a patří k nejúčinnějším nástrojům státní aktivní politiky zaměstnanosti vedoucím k dlouhodobému uplatnění uchazečů na trhu práce.

Zaměstnavatelé mohou získat prostředky na provoz společensky účelného pracovního místa dvěma způsoby:

  • Zaměstnavatel může získat jednorázový finanční příspěvek na zřízení pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání (SÚPM zřízená). Příspěvek se poskytuje na úhradu nákladů spojených se zřízením tohoto pracovního místa (nikoliv na provozní či spotřební náklady nebo nákup materiálu), délka obsazenosti zřízeného místa je min. 12 měsíců.
  • Zaměstnavatel již existující pracovní místo na základě dohody s úřadem práce vyhradí pro uchazeče o zaměstnání (SÚPM vyhrazená). Zaměstnavateli je pak na úhradu mzdy tohoto pracovního místa poskytován příspěvek, a to zpravidla na dobu 12 měsíců. Úřad práce preferuje uzavírání pracovních poměrů na dobu neurčitou, či na dobu určitou delší než doba poskytování příspěvku na mzdu (obvykle delší min. o 6 měsíců).

Více o podmínkách poskytnutí příspěvku na SÚPM např. zde:

Společensky účelné pracovní místo (SÚPM) vyhrazené

Společensky účelné pracovní místo (SÚPM) zřízené

Kdo může SÚPM využít:

Každý zaměstnavatel (včetně např. obce či NNO), který hodlá přijmout znevýhodněného uchazeče o zaměstnání, může o požádat Úřad práce o příspěvek na SÚPM.

Formuláře žádosti o zřízení dotovaného místa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací