Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti

Úřad práce může podpořit zahájení samostatné výdělečné činnosti dvěma příspěvky. Jedná se o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa vytvořeného uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti (SÚPM-SVČ) a o překlenovací příspěvek na úhradu prvotních provozních nákladů.

Příspěvek na zřízení samostatné výdělečné činnosti je určen začínajícím podnikatelům pro nákup zařízení a vybavení nezbytného pro podnikání. V žádosti o příspěvek se uvádí seznam potřebných položek včetně ceny. Příspěvek může být maximálně 6-násobek průměrné mzdy za 1.-3. čtvrtletí předchozího roku, pokud bude podnikání zahájeno v okrese s průměrnou nebo vyšší nezaměstnaností proti průměru v ČR (pro rok 2018 činilo maximum 172.566 Kč). V praxi je schvalována spíše nižší podpora (zpravidla okolo 30 000 – 70 000 Kč podle oboru podnikání), a to na konkrétní položky, které komise vyhodnotí jako nezbytné pro zahájení podnikání. Výhodou příspěvku je, že jej úřad práce po uzavření dohody s žadatelem vyplácí předem, žadatel má pak 3 měsíce na předložení dokladů o nákupu vybavení.

Kromě příspěvku na prvotní investice může uchazeč o zaměstnání požádat také o tzv. překlenovací příspěvek na úhradu prvních provozních nákladů (nájemné, materiál, stavební úpravy apod.). Překlenovací příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců a jeho měsíční výše dosahuje max. 0,25-násobku průměrné mzdy za 1.-3. čtvrtletní předchozího roku (pro rok 2019 cca 40 tisíc Kč).

Vzor žádostí o překlenovácí příspěvek najdete zde.

Kdo může o příspěvek požádat:

O oba nástroje může žádat uchazeč o zaměstnání v evidenci Úřadu práce. Spolu se žádostí o příspěvek předkládá žadatel svůj byznys plán. Hodnocení životaschopnosti budoucího podnikání je předmětem posuzování žádosti o oba nástroje ze strany komise pro APZ, v případě potřeby též za účasti nezávislého odborníka na daný obor. Často musí uchazeč svůj byznys plán před komisí osobně obhájit. V případě úspěchu uzavírá ÚP s uchazečem dohodu, která zavazuje uchazeče nejen k využití příspěvku na SVČ k nákupu  zařízení a vybavení, ale také k tomu, že udrží své podnikání po dobu 1 roku od účinnosti dohody. Pokud se uchazeči o zaměstnání nepodaří podnikání po stanovenou dobu udržet, musí vrátit poměrnou část příspěvku.

Žádost o příspěvek musí obsahovat:

– doložení plánovaných základních příjmů a výdajů (obsahující seznam nákladových položek včetně ceny pro posouzení výše příspěvku)

– vyjádření lékaře o způsobilosti k podnikání

– potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, celnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně žadatele

– zápis z živnostenského úřadu (ještě v době evidence na ÚP je žadatel povinen ohlásit živnost na příslušném živnostenském úřadě a do samotného zahájení podnikání živnost pozastavit, aby mohl být veden v evidenci ÚP)

– potvrzení o zřízení bankovního účtu

Formuláře žádosti o zřízení dotovaného místa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací