Hlavní příčiny obtížného uplatnění na trhu práce

Proč mají lidé problém najít uplatnění na trhu práce?

Lidé, kteří se opakovaně vracejí či dlouhodobě zůstávají v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce, se často potýkají s více znevýhodněními, která silně ovlivňují jejich pozici na trhu práce. Nejde jen o souběh více faktorů, ale jejich vzájemné působení, které může vést k dalšímu zhoršení situace, případně vzniku dalších problémů.

Co jsou bariéry?

Pro pochopení a efektivnější řešení situace lidí, kteří obtížně nacházejí uplatnění na trhu práce, je zapotřebí porozumět podobám bariér, v jejichž důsledku tato znevýhodnění vznikají. Na základě existujících expertíz a výzkumu jsme zpracovali přehled těchto bariér (viz tabulka níže). Tato znevýhodnění a bariéry nevznikají jen na úrovni jedince, ale i zaměstnavatele a v důsledku širšího (lokálního) kontextu.

Zatímco některé bariéry je možné průběžně odstraňovat nebo podporovat jedince v jejich řešení, ať již před nástupem do zaměstnání, nebo v jeho průběhu (zvyšování kvalifikace, sebevědomí, řešení některých typů dluhů, obecněji rozvoj sociálního a kulturního kapitálu), jiné je možné měnit jen obtížně (výše nezabavitelné částky, péče o děti, nižší pracovní výkon kvůli fyzickému či psychickému zdraví, lokální kontext nebo proměna dostupných pracovních míst, diskriminace aj.).

Proč nestačí jen lidi zaměstnat?

I když některé bariéry silně determinují situaci jednotlivce (jako třeba věk, bydlení nebo exekuce), není řešením každou z těchto záležitostí řešit odděleně jako individuální překážku. Násobení, vzájemné působení a víceúrovňovost bariér je zásadní pro porozumění tomu, proč nabídka zaměstnání či rekvalifikace nebo řešení jedné konkrétní bariéry mnohdy nefunguje.

Přehlížení dalších problémů znevýhodněného (jako třeba rodinné situace nebo nestability bydlení) vede k tomu, že poskytnutá podpora selhává.  Tato zkušenost může v důsledku negativně působit jak na daného jedince, tak na (potenciálního) zaměstnavatele. Pokud se neřeší příčiny, zůstává většina lidí zacyklena v dočasných, nízkohodnocených zaměstnáních a opakovaných návratech na úřad práce.

Jak konkrétně nastavit podporu nezaměstnaných s různými typy bariér a znevýhodnění?

Pro nastavení podpory je nutné správně identifikovat jednotlivé bariéry a překážky, s nimiž se jedinec potýká, jejich provázanost a projevy na různých úrovních. Podle toho pak následně nastavit pracovní místo a na něj navazující podporu.

Nastavení podpory by mělo vycházet z následujících principů:

  • Individuální nastavení podpory – reagovat na problémy podle potřeb a životní situace konkrétního člověka, respektive jeho domácnosti
  • Komplexní řešení situace –reflektovat vzájemnou provázanost problémů a znevýhodnění, aby byly zjištěné bariéry řešeny systematicky
  • Zapojení aktérů na různých úrovních – zacílení podpory nejen na (individuální) úroveň zaměstnance, ale i na úroveň zaměstnavatele a zohlednění širšího (lokálního) kontextu a strukturálních bariér.

Systematická podpora osob se znevýhodněním má klíčový význam nejen pro řešení  jejich aktuální situace, ale i pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce a ve společnosti.

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací