Vzdělávání / Výstupy závěrečné konference projektu Dobrá práce v obci

Ve čtvrtek 4. února proběhla celodenní online závěrečná konference projektu Dobrá práce v obci. Přinášíme shrnutí toho hlavního, co zde zaznělo, třeba i pro ty z vás, kdo se nakonec nemohli zúčastnit celého programu. 

Moc děkujeme za příjemně a produktivně strávený společný čas!

VÝCHODISKA PODPORY – Změna postavení na trhu práce

První blok se zaměřoval na příčiny dlouhodobé nebo opakované nezaměstnanosti a následné určení principů, z nichž by měla vycházet podpora této skupiny.

Evropský pohled: Comprehensive approach to the long term unemployment 

Úvodní vstup od Gelu Calaceana z Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG EMPL) Evropské komise zasadil téma konference do aktuálních evropských debat, ve kterých na základě evaluací politik zaměstnanosti dochází postupně k odklonu od work first přístupů. Zdůraznil důležitost komplexní koordinované podpory, zejména pak přístupu k stabilnímu, adekvátně hodnocenému zaměstnání. 

Lucie Trlifajová pak navázala představením základních východisek projektu Dobrá práce v obci, který jako problém vnímá především zacyklení osob v prekarizovaných pracích. Cílem podpory nezaměstnaných osob nemá být jen zaměstnání samo o sobě, ale změna postavení na trhu práce. Pro to je podstatné porozumění různým typům bariér, kterým nezaměstnaní mohou čelit, a z toho vycházejícím principům podpory. Petr Kučera se následně zaměřil na představení konceptu  “dobré práce” jako cíle veřejných politik. I když jde o koncept, který je součástí řady mezinárodních dokumentů, v české politice zaměstnanosti doposud zcela chyběl.

V souvislosti s prekérními pracemi bychom také rádi upozornili na naši novou analýzu o zranitelnosti lidí v prekérních pracích, kterou zviditelnila současná pandemie, a neschopnosti sociálního systému efektivně chránit lidi v těchto nejistých pracích.

PRINCIPY PODPORY – Od VPP ke komplexní podpoře

Druhý blok ukazoval, jak lze využít zkušenost s veřejně prospěšnými pracemi jako východisko pro nastavení komplexní podpory jedince. Veřejně prospěšné práce jsou dlouhodobě kritizovány, zejména proto, že nepřináší změnu v situaci lidí, kteří na nich pracují, jak ilustroval Jiří Vyhlídal z VUPSV.  Přesto lze zkušenosti s nimi využít a rozvíjet. Potenciální roli obce v oblasti zaměstnanosti a centrální roli, kterou mohou mít při koordinaci komplexní podpory dlouhodobě a opakovaně nezaměstnaných, se ve svém příspěvku věnovala  Daniela Büchlerová. Na závěr bloku byla představena zcela nová analýza Podpora bez podpory o vedoucích tréninkových pracovních míst, kteří hrají klíčovou roli v podpoře na tréninkových místech.

Na závěr dopolední části byly představeny nástroje, které v průběhu projektu Dobrá práce v obci vznikly a jež jsou určeny obcím, zaměstnavatelům a komukoliv, kdo se podílí na tvorbě lokálních strategií, především v oblasti zaměstnanosti:

  • Web Zamestnavam.cz, který přináší přehled možných podpůrných nástrojů zaměstnanosti pro překonání znevýhodnění a bariér na straně zaměstnance i pro podporu připravenosti zaměstnavatele;
  • Mapa nezaměstnanosti a sociální nejistoty, která poskytuje unikátní informace o vývoji nezaměstnanosti a chudoby v České republice od roku 2006, přičemž umožňuje sledovat dané jevy na různých územních úrovních až po úroveň jednotlivých obcí.

KOMPLEXNÍ PODPORY V OBCI – prakticky a konkrétně

Na začátku odpolední části lokální koordinátor Bronislav Podlaha společně s metodikem projektu Karlem Novákem zdůraznili klíčovou pozici obce při podpoře lokální zaměstnanosti a podrobně rozvedli možné role, které v této pozici obec může hrát – roli tvůrce a koordinátora lokálního partnerství, garanta sítě služeb a koordinátora případové spolupráce, roli tvůrce podmínek ke vzniku pracovních míst či roli zaměstnavatele. Na ně pak navázali evaluátoři projektu s prezentací dosavadních zjištění a zkušeností obcí, které do projektu byly zapojeny.

Poslední část konference byla rozdělena do dvou virtuálních místností, které byly určeny především diskuzi se zástupci obcí zapojených do projektu i mezi účastníky navzájem. Úspěch diskuzí dosvědčuje fakt, že jedna z nich se protáhla téměř o hodinu nad plánovaný konec konference. Zápisy z těchto diskuzí stejně jako jednotlivé prezentace z konference naleznete pod odkazem níže.

  • Poznámky z diskuze: Blok A – Koordinace a plánování v obci a tvorba pracovních míst aneb “Jednou tu nebudeme”
  • Poznámky z diskuze: Blok B – Přímá podpora a její principy
  • Publikace z regionu MAS Brdy Vltava o podpoře dlouhodobě nezaměstnaných v rámci pracovní čety – Je to tak hezký, že máte práci, máte kolem sebe lidi
  • Shrnutí a videozáznam z prosincového setkání kadaňské konference, které se zaměřilo na možné role obce při podpoře zaměstnanosti, zejména na roli tvůrce podmínek ke vzniku pracovních příležitostí a roli zaměstnavatele 

Všechny prezentace a poznámky z odpoledních diskuzí ZDE.

Další materiály:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací