Vzdělávání / Další díl videokonference o zkušenostech obcí se zaměstnáváním s komplexní podporou

Ve třetím díle videokonference Nástroje podpory sociálního začleňování a možnosti jejich koordinace na území obce jsme se zaměřili na další možné role obce při podpoře zaměstnanosti. Během realizace projektu Dobrá práce v obci jsme identifikovali, že obec může vystupovat jako tvůrce a koordinátor platformysložené z místních hráčů (lokální partnerství), jako garant sítě služeb a podpůrných programů kolem klienta a koordinátor případové spolupráce, jako tvůrce podmínek ke vzniku pracovních příležitostí a jako zaměstnavatel. Poslední setkání bylo věnováno zejména posledním dvěma rolím.

Starosta Kadaně Jiří Kulhánek přednesl příspěvek o sociálně odpovědném zadávání veřejných zakázek města Kadaň, které je zaměřené na podporu zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných a absolventů škol. Popsal mechanismy komplexní podpory dětí, které dříve končily v evidenci úřadu práce hned po ukončení základní školy, či během prvního ročníku školy střední. Po otevření studijních e-oborů přímo v Kadani, po dojednání spolupráce mezi střední školou, městem, terénními sociálními pracovníky, pracovníky NZDM a úřadem práce tyto děti s podporou rodičů vystudují (některé se při tom do lavic vrací z evidence ÚPČR), získají na městských zakázkách pro školu praxi a následně nacházejí pracovní uplatnění u zaměstnavatelů. Ti plní v zakázkách města sociálně odpovědnou podmínku (více jsme o podpoře středoškoláků v Kadani mluvili na konferenci Podpora vzdělávání na cestě k zaměstnanosti.) Nakonec starosta Kadaně představil plány do příštího roku, kdy chce cílovou skupinu, na níž se bude vztahovat podmínka zaměstnání ve veřejných zakázkách města, rozšířit na všechny osoby, kterým poskytoval ÚPČR v posledních 18 měsících alespoň jeden den zvýšenou péči podle §33 ZoZ, což by umožnilo zaměstnat na zakázkách i pracovníky na VPP, a zajistit tak jejich prostup do standardních pracovních pozic.

V další části se místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš podělil o proces přechodu od externího zadávání k vlastní činnosti na městské části. Jejich primární záměr byl dobře zajistit mandatorní funkce obce, postupně pak přišli na to, že pokud zapojí osoby znevýhodněné na trhu práce, posouvá to tyto osoby dál, zejména, mají-li soustavnou podporu. Tzv. in-house zadávání má řadu výhod, mj. se ukázalo být také finanční úsporou. Podpora sociálně znevýhodněných se tak na Praze 7 stala kýženým vedlejším dopadem efektivnějšího způsobu správy obce.

Starosta Hanušovic Marek Kostka představil komplexní systém zaměstnání a integrace, ve kterém mluvil o podpoře tzv. předáků, o nutnosti poskytnout finanční zdroje na ty, kdo mohou poskytovat osobám znevýhodněným na trhu práce podporu, a také o důležitosti zjišťování potřeb podpořených osob. Zdůraznil význam komplexní práce s rodinou a školami a zmínil také problém nízké výše tzv. nezabavitelné částky, která způsobuje bariéru pro přechod na běžný trh práce. Své aktivity v obci postupně rozšiřují a nabírají zaměstnance do stálých pracovních pozic. Systém zaměstnávání se tu setkává s dobrou odezvou ze strany zaměstnavatelů i s podporou občanů. Stejně jako v jiných obcích, důležitou funkci v podpoře zaměstnanosti plní neziskové organizace.

Markéta Dvořáková z MAS Brdy-Vltava uzavřela konferenci příspěvkem, ve kterém představila „pracovní četu“ jako službu obcím i zaměstnancům. Zdůraznila nutnost postupného získávání důvěry v obcích v úspěšnost takového projektu, stejně jako potřebu vyjednávání a odbourávání předsudků a nedůvěry vůči lidem se znevýhodněním. Zdůraznila důležitost těch, kteří zastávají roli kouče či mistra, i výhodnost pro obce, které mají díky podobnému projektu možnost zajistit práce, na které se hůře shánějí pracovníci, navíc v rámci malých zakázek, na které se často špatně shání dodavatelé. V současnosti uvažují v MAS Brdy-Vltava o zapojení nezaměstnaných lidí do dalších lesních prací.

Celý záznam z třetího setkání naleznete ZDE.

PREZENTACE:
Úvodní Role obce od Bronislava Podlahy
Pracovní četa v MAS Brdy-Vltava od Markéty Dvořákové

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací