Chomutov / Správci lokalit

Nástroj k stabilizaci pracovní pozice zaměstnanců obce a zvýšení efektivity úklidu veřejného prostoru

Jaká je situace v obci? 

Chomutov je statutární město v Ústeckém kraji se zhruba 49 tisíci obyvateli z nichž každý šestý je v exekuci. Nezaměstnanost činila v únoru 2019 zhruba 5,7% obyvatel oproti 2,0% celorepublikového průměru. V blízkosti města se nacházejí různé průmyslové zóny (například tzv. zóna Žatecký triangl, dále pak zóny v blízkosti Kadaně, Klášterce nad Ohří) a někteří obyvatelé města dojíždí za prací do Německa.

Padesátitisícové severočeské město Děčín má nadprůměrnou míru nezaměstnanosti – v roce 2018 byla na úrovni 4,1% (2,8% průměrně v ČR v daném období), – ale také desetiprocentní podíl obyvatel v hmotné nouzi a 16% populace v exekuci (2016).

Co se řešilo?

Veřejně prospěšné práce jsou jedním z nejrozšířenějších nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, ale nemají vždy jen pozitivní efekt. Jsou sice zamýšlené jako nástroj usnadňující návrat na volný pracovní trh, tak lidé zaměstnaní na VPP se často ocitají v uzavřeném cyklu – mezi krátkodobou smlouvou na VPP a registrací na Úřadu práce. Zároveň je efektivita práce v rámci VPP často velmi různá, velké rozdíly jsou také ve kvalitě vedení a rozsahu návazné podpory v mimo pracovních oblastech života (bydlení, zadlužení,vzdělávání dětí a péče o ně apod.). Podpůrný efekt VPP coby přípravy na vstup do standardního zaměstnání bývá u řady nezaměstnaných navíc znesnadněn zadlužeností. Na jedné straně odrazují uchazeče, jemuž se případná práce za vyšší plat kvůli srážkám ze mzdy nevyplatí, na druhé odrazují zaměstnavatele, pro kterého je administrativa spojená s exekucemi značnou zátěží. Pro lidi v exekuci (které jsou výraznou bariérou pro vstup na volný pracovní trh) je potřeba hledat způsoby jak zajistit stabilní a dobrou práci v rámci chráněných pracovních míst.

Jak se to řešilo? 

Chomutov je příkladem města, kde se úvahy o možnostech zaměstnání obyvatel dlouhodobě evidovaných Úřadu práce propojily s potřebou zlevnit obstarávání údržby zeleně ve veřejném prostoru, především v mateřských a základních školách. Snaha zajistit stabilnější zaměstnání lidem znevýhodněným na volném pracovním trhu, a zároveň efektivněji organizovat činnost VPP vedla ke vytvoření několika pozic tzv. “správců lokalit”. Tu obsadili pracovníci, kteří mají zkušenost se zaměstnáním na VPP, mají respekt spolupracovníků a hlavně bydlí v místě, za které zodpovídají.

V Chomutově ke zřízení pozic přistoupili už v roce 2011, kdy byli z prostředků města zaměstnáni 4 lidé. Do realizace myšlenky původně iniciované pracovníky nevládní organizace (Člověk v tísni) se postupně podařilo zapojit Úřad práce, který zajistil další financování mezd správců lokalit v rámci projektu Společně to dokážeme. V roce 2018 bylo v Chomutově celkem 10 správců, ve své pracovní četě měli obvykle 3 až 4 pracovníky veřejné služby, za které zodpovídali a se kterými se podíleli na úklidu v dané lokalitě. Pracovní čety tak fungují jako podpora Technických služeb města. Tito pracovníci mají jasný harmonogram, kdy mohou přijít do práce, kdy jim bude počítána v rámci veřejné služby, aby nedocházelo k tomu, že budou pracovníci nerovnoměrně rozdělení v rámci měsíce a bude tak obtížné práci plánovat a vykonat. V Chomutově správcům lokalit přiděluje a plánuje práci jejich koordinátor ve spolupráci s tzv. mistrem, který zjišťuje jaké vybavení technické vybavení zaměstnanci potřebují nebo kdo chce kdy na dovolenou. Koordinátor správců a mistr podléhají vedoucímu pracovní skupiny, který má starosti celou sekci údržby a úklidu pod městským úřadem.

Obdobná pozice funguje – “správce parků” nebo také “správce veřejného prostranství” – funguje v Děčíně v rámci Střediska městských služeb. Tito  zaměstnanci se podílejí na úklidu, údržbě zeleně v parcích a lesoparcích, ale také v okolí také turistických tras, které v průběhu roku udržují a obnovují. V roce 2018 bylo v Děčíně 12 správců, z nichž zhruba polovina měla na starosti přímo úklid a druhá polovina spíše dozor v rámci dané lokality (jako výpomoc Městské policie). Financování mezd bylo dříve zajištěno pomocí VPP, nedávno však město po zhodnocení přínosů práce správců přikročilo k zajištění financování těchto pozic z městského rozpočtu.). Kromě stabilizace práce to pro správce znamená i vyšší mzdu než je mzda minimální (formou osobního ohodnocení) a uvažovalo se o zavedení dalších zaměstnanecké benefity (například v podobě služebních mobilních tarifů).

Co to přineslo?

Z pohledu zaměstnanců čelících vícečetným bariérám na volném trhu práce přineslo zřízení pozic správce lokalit/parků/veřejného prostranství větší pracovní stabilitu a zlepšení pracovních podmínek. Místo krátkodobých smluv na VPP jsou nově placeni projektově nebo z rozpočtu města. S novou pozicí bývá spojen přístup k zaměstnaneckým benefitům, ale také k návazným službám (například pomoc při shánění bydlení v případě Chomutova). Stabilizace lidí na těchto pozicích přitom nevylučuje i případný postup dál na atraktivnější pozici v rámci obecního zaměstnávání nebo na volném pracovním trhu.

Městům Děčín a Chomutov přineslo zřízení pozic správců efektivnější výkon úklidu, resp. dozoru určité lokality, a to jak z hlediska finančních nákladů (není nutné poptávat služby externí firmy například pro ostrahu parků v případě Děčína), tak i z hlediska kvality odvedené práce. V Chomutově navíc správci dohlížejí na vykonavatele veřejné služby, kterých výkon hlídají o to pečlivěji, že v daném místě sami bydlí a cítí k tak k němu osobní vazbu. V případě dlouhodobého působení správců se díky postupnému posílení pozice v rámci komunity správci mohou stát  prostředníky mezi obyvateli a veřejnými institucemi, napomáhat zvyšování vzájemné důvěry nebo plánování rozvoje dané oblasti.

Z hlediska obcí je úspěchem také rozvoj funkčních modelů obecního zaměstnávání, který umožňuje prostupnost výkonu veřejné služby, VPP a stabilního zaměstnání pod obcí, jako i jejich integrovaného managementu.

Rizika a možnosti rozvoje:

Stabilizace správců v určité pracovní pozici je možné brát zároveň jako úspěch, ale stále ještě i jako slabé místo. Přestože je v Chomutově snaha zaměstnat správce v rámci městského rozpočtu, tak se podařilo takto financovat zatím jen 6 daných pozic. Není jasné, zda stabilizace bude dosažena pro všechny správce a v jaké bude podobě i do budoucna. V obcích je také důležitá politická podpora, aby byl vytvořený skutečně robustní a trvalý systém obecního zaměstnávání využívající prvku správců lokalit. Financování činnosti přímo z obecního rozpočtu lze v tomto ohledu vnímat jako dobře nastoupenou cestu.

Podobně, přestože existuje určitá podpora správců lokalit ze strany zaměstnavatele (obcí) v otázkách související se zaměstnáním (bydlení, dluhy, péče o děti a jejich vzdělání, psychologická podpora apod.), tak její poskytování není zajištěné komplexně a systematicky. V současnosti ji poskytují, respektive často suplují její poskytování předáci, mistři nebo vedoucí, kteří ale na to nemají dostatečnou kapacitu, ani odbornost. V některých případech sice odkazují své zaměstnance na další (sociální) pracovníky či poradce, ale bylo by vhodné vymýšlet standardizovanější postupy podpory. Nabízí se zde také doplnit tyto pozice o sociální pracovníky, kteří by dokázali odkázat dané zaměstnance na další sociální služby typu dluhových poraden a podobně.

Zdroje financování:

V Chomutově jsou správci lokalit financování z projektu “Společně to dokážeme” a v rámci městského rozpočtu. V Děčíně jsou správci financování jako kmenoví zaměstnanci z rozpočtu města.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací