Příspěvek na přestěhování

Příspěvek na přestěhování (spolu s příspěvkem na dojíždění označovaný jako podpora regionální mobility) může od Úřadu práce získat uchazeč o zaměstnání v případě, že se za prací přestěhuje, a to alespoň 50 km od svého původního bydliště.

Příspěvek může získat uchazeč o zaměstnání evidovaný v evidenci ÚP déle než 5 měsíců nebo uchazeč, kterému s ohledem aktuální situaci na regionálním pracovním trhu není možné najít zaměstnání v místě bydliště. Specifickými žadateli mohou být uchazeči, kteří přišli o zaměstnání v důsledku hromadného propouštění zaměstanců.

Žadatel zároveň musí mít se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou v minimální délce 6 měsíců. Omezující podmínkou pro získání příspěvku je bezdlužnost žadatele vůči veřejné správě (finančnímu úřadu, celnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně).

Příspěvek na přestěhování je jednorázový a může činit až 50 000 Kč.

Formulář žádosti o příspěvek na přestěhování

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací