Příspěvek na dojíždění

Příspěvek na dojíždění do zaměstnání (spolu s příspěvkem na přestěhování označovaný jako podpora regionální mobility) pomáhá nezaměstnaným odstranit bariéru v podobě nákladů na dopravu pro získání zaměstnání jinde než v místě bydliště.

Příspěvek může získat uchazeč o zaměstnání evidovaný v evidenci ÚP déle než 5 měsíců nebo uchazeč, kterému s ohledem aktuální situaci na regionálním pracovním trhu není možné najít zaměstnání v místě bydliště. Specifickými žadateli mohou být uchazeči, kteří přišli o zaměstnání v důsledku hromadného propouštění zaměstnanců.

Žadatel zároveň musí mít se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu na více než 6 měsíců. Podmínkou pro získání příspěvku je bezdlužnost žadatele vůči veřejné správě (finančnímu úřadu, celnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně – jestliže má žadatel nedoplatky, musí prokázat, že má sjednán splátkový kalendář a splátky řádně hradí). Žadatel také musí doložit, že má zřízený bankovní účet, což může být problém pro lidi s exekucemi. Dále příspěvek na podporu mobility nemůže čerpat zaměstnanec pro dojíždění do práce u stejného zaměstnavatele, u něhož pracoval v posledních 24 měsících, nebo pokud je jeho mzda vyšší než 1,5 násobek průměrné mzdy v ČR. Příspěvek se rovněž nevyplácí v případě dojíždění do zahraničí (s výjimkou obyvatel Moravskoslezského kraje).

Příspěvky na dojíždění dosahují výše 1000 až 3.500 Kč měsíčně v závislosti na dojezdové vzdálenosti (viz tabulka níže). Jsou vypláceny každý měsíc proti potvrzení o výplatě mzdy maximálně po dobu 12 měsíců. V současné době je ale vzhledem k situaci na trhu práce obvykle schvalován příspěvek pouze na dobu tří měsíců.

Online formulář „Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility“ 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací