Dotovaná pracovní místa

Dotovaná pracovní místa jsou jedním z nejvíce využívaných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Jde o nástroj, jehož prostřednictvím lze zaměstnat obtížně uplatnitelné uchazeče o zaměstnání.

Zaměstnavatel, který zaměstná osoby posouzené úřadem práce jako obtížně umístitelné může od ÚP získat příspěvek na jejich mzdu. Za obtížně umístitelné uchazeče jsou považovány osoby spadající do následujících skupin:

  • osoby dlouhodobě nezaměstnané (nad 12 měsíců)
  • osoby pečující o závislou osobu
  • osoby starší 50 let
  • mladí do 30 let bez praxe
  • osoby, kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce (ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvání v dlouhodobé nezaměstnanosti apod.)
  • zdravotně postižené osoby

Úprava konkrétních podmínek posouzení je v kompetenci krajských poboček ÚP.

Mezi dotovaná pracovní místa patří veřejně prospěšné práce, které jsou určeny nejobtížněji uplatnitelných uchazečům; společensky účelná pracovní místa, která mají širší možnost využití; lze sem zařadit i pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením.

Pro čerpání příspěvku na jednotlivé typy dotovaných míst jsou stanovena závazná pravidla (viz např. tady). Maximální výše podpory činí v současné době 15 tisíc korun. Přiznání příspěvku na pracovní místo podléhá schválení komise úřadu práce.

Kdo může o příspěvek na pracovní místo žádat:

Příspěvek může získat jakýkoliv zaměstnavatel při splnění předepsaných podmínek provozování pracovního místa, který nemá dluh na dani, sociálním nebo zdravotním pojištění.

Formuláře žádosti o zřízení dotovaného místa

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací