Získání profesní kvalifikace bez formálního vzdělání

Institut Národní soustavy kvalifikací (NSK) umožňuje lidem s praxí v oboru, ve kterém však nemají formální vzdělání, získat celostátně uznávané osvědčení o profesní kvalifikaci složením zkoušky u autorizované osoby.

To znamená, že osoba, která má potřebné dovednosti, ale nemá odpovídající formální vzdělání, může prostřednictvím systému NSK získat úředně platné potvrzení o své kompetentnosti k vykonávání určité profese, aniž by musela absolvovat formální vzdělávání ve vzdělávacích institucích či kurzech. Toto osvědčení pak může lidem znevýhodněným na trhu práce kvůli nedostatku formálního vzdělání, kteří ale v praxi požadované dovednosti mají, zvýšit šanci na odpovídající uplatnění.

V systému NSK (www.narodnikvalifikace.cz) lze nalézt více než 1200 profesních kvalifikací společně s kvalifikačními a hodnotícími standardy, seznamem autorizovaných osob oprávněných k vydání osvědčení a aplikací na ověření přenositelnosti kompetencí z jiných kvalifikací. Jde tedy o konkrétní a dostatečně podrobné požadavky potřebné k dosažení uznání kvalifikace podle NSK. Oprávněná osoba pak podle konkrétní domluvy může uchazeče přezkoušet i bez předchozího vzdělávání, příprava může proběhnout přímo v praxi podle dostatečně podrobných kvalifikačních a hodnotících standardů a bez nutnosti docházení do školy či na kurz.

Kromě využití pro lidi, kteří v praxi dané dovednosti už mají, lze takto  motivovat i ty, kteří jimi zatím nedisponují, aby je získávali a v pracovních dovednostech se rozvíjeli např. formou rekvalifikačního kurzu zakončeného zkouškou a získáním osvědčení o profesní kvalifikaci (Cena za zkoušku je zpravidla 2000 – 10 000 dle konkrétní profese a rozsahu zkoušky). U některých profesí lze touto cestou dokonce dosáhnout až výučního listu bez nutnosti chodit do školy – po získání příslušných zkoušek (u některých oborů se jedná o 2-3 zkoušky) je možné zažádat školu, která daný obor vyučuje, o vykonání závěrečné zkoušky v oboru a získat tak výuční list.

 

Kdo může o osvědčení o profesní kvalifikaci požádat:

Pracovník, který je přesvědčený, že kvalifikační standardy, jak je podrobně vypisuje NSK, naplňuje, může požádat u autorizované osoby o přezkoušení a následně o osvědčení. Konkrétní detaily závisí na domluvě s daným autorizovaným subjektem. Jejich seznam je u každé kvalifikace uveden na stránkách NSK, v několika případech ale není kompletní. Jedinou podmínkou pro absolvování zkoušky podle standardů NSK je dokončené základní vzdělání.

Kromě samotného pracovníka může spolupráci s oprávněnou osobou navázat i zaměstnavatel jménem více svých zaměstnanců, což pak umožňuje flexibilnější domluvu (vlastní termín pro skupinu, sleva, případná zkrácená a zlevněná verze kurzu šitá na míru podle toho, co zaměstnanci zvládají z praxe a co jim z uvedených kvalifikačních standardů chybí, atd.).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací