Tvorba a realizace projektů

Významným zdrojem financování i prostorem pro pilotáž různých nástrojů na podporu zaměstnanosti je Evropský sociální fond (ESF), který prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost (OP Z) podporuje zaměstnanost a sociální začleňování.

V OP Z jsou v rámci prioritních os Aktivní politika zaměstnanosti a Sociální integrace a rovnost příležitostí vyhlašovány výzvy k předkládání projektů, které se věnují problematice obtížně uplatnitelných osob na trhu práce. Konkrétní podmínky a nároky na žadatele jsou specifikovány v každé výzvě (viz https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost).

Prostřednictvím projektů mohou být podpořeny obě strany trhu práce – uchazeč o zaměstnání, resp. zaměstnanec i zaměstnavatel, a v neposlední řadě také doprovodné sociální služby, které jsou důležitou součástí aktivit na zvýšení uplatnitelnosti. Projekty jsou také příležitostí pro zkoušení nových nástrojů a postupů, které nejsou financovány veřejnou správou.

Financovat aktivity v oblasti podpory zaměstnanosti lze prostřednictvím projektů dvojím způsobem. Je možné projekt vytvořit a realizovat, nebo se do již existujícího projektu zapojit.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací