Prostupné zaměstnávání

Prostupné zaměstnávání je označení způsobu postupné integrace nezaměstnaných (obvykle s kumulovanými znevýhodněními) na pracovní trh.

Principem prostupného zaměstnávání je postupná návaznost několika nástrojů podpory uchazeče o zaměstnání, které umožní postupný rozvoj jeho pracovních dovedností a pozvolnou adaptaci na nové podmínky a nároky.

V praxi to vypadá tak, že se dlouhodobě nezaměstnanému nabídne pracovní příležitost v podobě veřejně prospěšných prací (VPP), které kladou nejmenší nároky na pracovní a psychosociální schopnosti zaměstnance, nebo tréninkové pracovní místo. V rámci toho si uchazeč o zaměstnání osvojí nebo prohloubí základní sociální či pracovní schopnosti a dovednosti. Tato fáze by měla trvat maximálně 12 měsíců, v opodstatněných případech 24 měsíců. Poté by se uchazeč měl posunout do vyššího stupně, který mohou tvořit společensky účelná pracovní místa (SÚPM). SÚPM už jsou místa vyžadující větší pracovní kompetence a jsou provozována po dobu maximálně 2 let. Z SÚPM, kde si natrénují potřebné dovednosti a získají praxi, by se uchazeči měli dostávat již na standardní trh práce, tedy mimo dotovaná či chráněná pracovní místa. Ideální situace nastává, když provozovatel SÚPM po skončení dotace zaměstná dosavadního pracovníka na stejném místě v běžném pracovním poměru. V rámci procesu prostupného zaměstnávání lze dále využívat různé příspěvky z kapitoly aktivní politiky zaměstnanosti nebo z projektů ESF při zachování prostupnosti, návaznosti a postupného zvyšování nároků, ale také výše úvazku a finančního ohodnocení.

V průběhu úvodních stupňů prostupného zaměstnávání je pro úspěch budoucího zaměstnance na pracovním trhu nad míru důležité doplnit podporu také doprovodnými sociálními službami, které pomáhají celkově stabilizovat životní situaci uchazeče o zaměstnání. Realizace prostupného zaměstnávání vyžaduje komplexní spolupráci aktérů na více úrovních (úřad práce, zaměstnavatelé, NNO, obec), jako jeho vhodný organizátor se jeví obec.

Více o prostupném zaměstnávání najdete v Metodice prostupného zaměstnávání.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací