Odborná praxe pro mladé

Odborná praxe či stáž u zaměstnavatele je vhodným nástrojem pro zvýšení uplatnitelnosti uchazeče o zaměstnání i pro podporu jeho začlenění do společnosti.

Odborné praxe  lze využít zejména v případě mladých lidí (obvyklou věkovou hranicí je 30 let), kteří se po ukončení vzdělávání dostali do evidence úřadu práce. Absence praxe je pak pro takové uchazeče silnou bariérou pro získání zaměstnání.

Odborná praxe je nástrojem, který kombinuje stáž ve firmě s vytvořením společensky účelného pracovního místa podpořeného příspěvkem na mzdu zaměstnance. Kromě příspěvku na mzdu uchazeče na praxi je možné čerpat také příspěvek na práci zaměstnance, který působí jako mentor nového pracovníka. Takto koncipované odborné stáže se vyskytují v projektech hrazených z ESF (např. projekt Záruky pro mladé).

Podmínky pro čerpání příspěvků se v projektech mírně liší, zásadní ale je, že podpořen může být pouze uchazeč, který splňuje stanovenou věkovou hranici (zpravidla do 29 let včetně), je v evidenci úřadu práce (může být vyžadována minimální doba evidence, obvykle 3 měsíce), nemá dostatečné pracovní zkušenosti (od ukončení studia nezískal určitou dobu praxe, zpravidla méně než 3 roky); a zaměstnavatel se musí zavázat k přijetí uchazeče do pracovního poměru na stanovenou dobu.

Délka odborné praxe závisí na nastavení konkrétního projektu v daném kraji, obvykle činí  6 – 12 měsíců. Výše příspěvku se v závislosti na podmínkách konkrétního projektu pohybuje zpravidla mezi 15 000 – 20 000 Kč.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací