Polička / Zkušenosti s veřejně prospěšnými pracemi v knihovně

Knihovna poskytuje mnoho příležitostí pro osobní růst. Každý je dobrý na něco a rok v knihovně může znamenat rok nových zkušeností, sociálního kontaktu, zachování optimismu a nabití sebevědomí do hledání zaměstnání. Za rok se může změnit mnohé, ale také nemusí. Ne vždycky to vyjde, ne vždy je možné ve spolupráci pokračovat. Na nepříjemné situace musíte být připraveni a nebát se jich. Knihovny nejsou sociální služby. Mohou je ovšem velice dobře doplňovat v mnoha ohledech a mohou hrát velmi významnou úlohu v politice aktivní zaměstnanosti.

Polička je malebné, klidné město v Pardubickém kraji s nezaměstnaností příliš nevybočující z celostátního průměru. Nepříznivý trend je možné sledovat v nárůstu počtu dlouhodobě nezaměstnaných absolventů, lidí nad 50 let či lidí nějakým způsobem znevýhodněných na trhu práce. Zejména úřady práce disponují finančními prostředky, které je možné, v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, využít jako benefit při zřízení a udržení nových pracovních činností vykonávaných ve veřejném zájmu. V mnoha českých obcích je již dnes obvyklé, že pracovníci placení úřadem práce zajišťují úklid ulic a úřadů, starají se o zeleň a jiné venkovní práce. Tento způsob zaměstnání však není vhodný pro každého a také většinou nedokáže využít individuální potenciál zaměstnance. Potenciál rozvoje činnosti Práce v obecní nebo v městské knihovně nabízí řadu příležitostí jak pro knihovny, tak pro uchazeče o zaměstnání.

V Městské knihovně Polička jsou v současné době zaměstnáni čtyři pracovníci, jejichž mzdy jsou v rámci veřejně prospěšných prací hrazeny Úřadem práce (dále ÚP) ve Svitavách. Mária (38 let) obaluje knihy pro poličskou knihovnu, školy a 16 knihoven regionu, vyrábí placky a zapojuje se do mnoha činností knihovny. Míla (53let) se stará, aby byla knihovna po celý den čistá, pomáhá Marušce a dokáže ledasco zorganizovat. Jirka (21) digitalizuje staré regionální časopisy a noviny, fotky a dokumenty, nosí „banánovky“ s knihami, opravuje, zvučí akce a funguje také jako ochranka – přítomnost muže v knihovně uvítá každá knihovnice, která je odpoledne v knihovně sama. Pavel (56) má na starosti historický archiv a staré regionální tisky, ve kterých vyhledává a systematizuje vše, co pomáhá k proniknutí do historie města a okolí. Tento rok bychom rádi vydali jeho Poličský historický kalendář. Díky všem se snížilo pracovní vypětí stávajících zaměstnanců, mnoho věcí se zjednodušilo a mohly být realizovány nové služby a aktivity knihovny.

Při komunikaci s ÚP je dobré alespoň první kontakt učinit osobně. Ne vždy narazíte na nadšené úředníky, nenechte se odradit a nebojte se „oběhat pár dveří“. Knihovna by měla být (a je) pro úřad práce vítaným partnerem, nikoliv prosebníkem. Pokud to nejde, trvejte na písemných doručeních zamítnutí žádosti a trvejte také na tom, že jsou neopodstatněné. Většinou však budete překvapeni, jak snadné to je. Vyplnění žádostí a následný postup je věcí zejména dobré mzdové účetní. Získání mzdových prostředků je důležité, nicméně klíčové je mít zodpovězeny otázky:

  • Jaké činnosti (8 hodin denně) se bude zaměstnanec rok věnovat? Ideální je mít hodinový týdenní plán. 
  • Máme dostatečné prostorové kapacity? Máme vstřícný kolektiv, který dokáže pomoci? 
  • Máme kapacity a trpělivost na naučení dané práce? Umíme ji kontrolovat/měřit? 
  • A zejména – Znáte člověka, který je pro danou práci vhodný? Nečekejte, že vám ho na ÚP někdo vybere, aktivně se zajímejte ve své komunitě. Opravdu se vás lidé neptají na práci?

Finanční podpora ÚP klade na knihovny vyšší nároky na organizaci práce a zejména na komunikaci mezi zaměstnanci a vedením knihovny a města. Pokud máte dojem, že byste chtěli dělat více, než na co máte personální i finanční kapacitu, spolupráce (nejen) s ÚP je přesně pro vás.

Nehledejte však jen levnou pracovní sílu, ale počítejte i s prací vás samotných. Nástroj, jakým jsou veřejně prospěšné práce (VPP), představuje pouze krátkodobou formu zaměstnání, vytvoření trvalého pracovního úvazku je v návaznosti na činnost a výsledky (obalování knih, digitalizace) možná, většinou je však třeba si od začátku ujasnit, že se jedná o činnost na (zpravidla) rok. Knihovna poskytuje mnoho příležitostí pro osobní růst. Každý je dobrý na něco a rok v knihovně může znamenat rok nových zkušeností, sociálního kontaktu, zachování optimismu a nabití sebevědomí do hledání zaměstnání. Za rok se může změnit mnohé, ale také nemusí. Ne vždycky to vyjde, ne vždy je možné ve spolupráci pokračovat. Na nepříjemné situace musíte být připraveni a nebát se jich. Knihovny nejsou sociální služby. Mohou je ovšem velice dobře doplňovat v mnoha ohledech a mohou hrát velmi významnou úlohu v politice aktivní zaměstnanosti – zejména svojí možnou rolí v celoživotním vzdělávání a v informačních službách.

Přímý kontakt se svojí cílovou skupinou – novým kolegou, jehož pracovní návyky a pohled na svět se mohou od toho vašeho lišit – je pro knihovnu také dobrá zkušenost, která pomůže lépe zacílit potřeby běžných uživatelů a povede ke smysluplnější realizaci našich aktivit. Informační vzdělávání dospělých, finanční gramotnost, poskytování ověřených, srozumitelných a aktuálních informací z oblasti (nejen) sociální péče, rozvoj malého podnikání – knihovny, tedy alespoň některé, mají příležitost být v oblasti zaměstnanosti velmi užitečné.

KONTAKT: Jan Jukl, ředitel MK Polička e-mail: jukl@knihovna.policka.org, www.knihovna.policka.org

Převzato ze sborníku Komunitní činnost veřejných knihoven v procesech integrace sociálně znevýhodněných osob, ASZ, 2015

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací