Uchazeči o zaměstnání mají zdravotní omezení nebo postižení

Pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením

Zaměstnavatelé na otevřeném pracovním trhu mohou získat podporu od úřadu práce na zřízení a provoz pracovního místo pro osobu se zdravotním postižením (OZP).  Zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek v maximální výši 48.000 Kč ročně na… více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je možností, jak se osoby se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením mohou lépe uplatnit na trhu práce.  Zahrnuje zejména poradenskou činnost, specializované rekvalifikace a teoretickou i praktickou přípravu na zaměstnání včetně vytváření vhodných… více

Posouzení zdravotního stavu a potenciálu uchazeče (Rekomandace)

Rekomandace (doporučení) je výstupem posouzení zdravotního stavu nezaměstnaného ve vztahu k určitému povolání.  Na základě odborného vyšetření (tzv. ergodiagnostiky) je možné popsat pracovní potenciál uchazeče o zaměstnání z hlediska jeho zdravotního stavu a podat doporučení… více

Integrační zaměstnávání v sociálních podnicích

Sociální podnik je firma fungující v tržním prostředí, která zaměstnává znevýhodněné, kterým poskytuje kromě zaměstnání širší  psychosociální podporu. Sociální podniky se liší cílovou skupinou i předmětem činnosti. Takzvané integrační sociální podniky naplňují veřejně prospěšný cíl,… více

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací