Poradenství pro nezaměstnané

Úřad práce poskytuje poradenskou činnost pro nezaměstnané prostřednictvím vlastních poradců nebo v rámci projektů využívá služeb  odborníků z NNO.

Poradenství pro uchazeče o zaměstnání je jednou z obligatorní činnosti Úřadu práce a jeho forma a druh je také součástí individuálního akčního plánu uchazeče o zaměstnání.

Poradenství může být individuální či skupinové. Poradenství se zaměřuje  jak na poskytnutí potřebných informací týkajících se zaměstnání, sociálních dávek, řešení krizových životních situací (např. zadluženosti), tak rovněž na nácvik sociálních a jiných “měkkých” dovedností (motivační programy). Speciálním druhem poradenství je pracovní a bilanční diagnostika, což je kariérové poradenství na základě zjištěných osobnostních rysů a individuálních možností, které je vhodné zařadit na začátek poradenského procesu.

Při kontaktních pracovištích úřadu práce jsou zřízena informační poradenská střediska (IPS), která poskytují všechny aktuální informace ÚP (např. informace o možnostech rekvalifikací nebo aktuální přehled nových pracovních míst). IPS se rovněž zaměřují na pracovní a kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol (více zde: poradenská střediska ÚP). U uchazečů o zaměstnání, kteří jsou výrazněji znevýhodněni na trhu práce, je však kromě základního poradenství IPS třeba specifičtěji zacílené poradenství, které zahrnuje kombinaci všech výše uvedených typů. Takový druh poradenské podpory obvykle realizují NNO v rámci svých služeb většinově hrazených z projektů ESF.

V prováděcí vyhlášce k zákonu o zaměstnanosti je vytvořen prostor pro možnost nákupu poradenských služeb úřadem práce od externích dodavatelů. V současné době ale ÚP ČR této příležitosti nevyužívá a mimo projektovou činnost se s dodavateli takových služeb nespolupracuje.

Kdo poradenství může poskytovat:

  • Úřad práce
  • Poradenská instituce s garantem (osobou s odpovídající kvalifikací a praxí)
  • Zájemce o poskytování poradenské činnosti pro určitou cílovou skupinu, může žádat Úřad práce o úhrady prostředků na poradenskou činnost, avšak na základě dohody o poskytování poradenství uzavřené s ÚP. Podrobnosti obsahuje prováděcí vyhláška k zákonu o zaměstnanosti v části V.

Při koncipování a realizaci poradenství lze využít např. tyto metodiky:

Metodika kariérního poradenství

Metodika pracovního poradenství Člověk v tísni

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací